Selecteer een pagina

Nieuwsbrief voor ministerie van VWS

tekst

Sinds mei 2019 ben ik de vaste freelance (dat klinkt tegenstrijdig) tekstschrijver bij het programma Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Ik zorg dat er (twee)maandelijks een nieuwsbrief is; dat betekent interviewen, teksten schrijven en tekst redigeren. Die nieuwsbrief gaat naar zo’n 700 geïnteresseerden, vooral zorgprofessionals. Ik schrijf over de voortgang van het programma en teken verhalen op uit de praktijk. Als tekstschrijver werk ik nauw samen met de interim-communicatiemanager, Annemarie van Lankveld.

Met input van de andere teamleden hebben we ook samen onderstaande pitch geschreven. Daarin leggen we het hoe, wat en waarom uit van het programma. Deze tekst is vooral gericht op zorgleveranciers en -aanbieders.

Pitch over het wetgevingsprogramma Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg

Informatie-uitwisseling is cruciaal voor de juiste zorg op de juiste plek. Wij zorgen er samen met het zorgveld voor dat zorgverleners en -aanbieders gegevens elektronisch gaan uitwisselen en dus niet meer via bijvoorbeeld een handgeschreven recept of cd-rom met röntgenfoto’s. Elektronisch uitwisselen voorkomt vermijdbare fouten en bespaart tijd.

De minister neemt, op verzoek van het zorgveld, sinds eind 2018 meer regie: hij versnelt elektronische gegevensuitwisseling door het stimuleren (samen met VIPP’s*) van initiatieven uit het zorgveld én door het bij wet afdwingen van eenheid van taal en techniek, zodat iedereen meedoet op dezelfde manier.

In de wet komt te staan welke gegevensuitwisseling vanaf wanneer verplicht elektronisch moet, op een manier die informatieveilig is en de privacy waarborgt. Deze wet gaat gelden voor alle zorgverleners, zorgaanbieders en ICT-leveranciers in de zorg. Aan leveranciers stellen we heldere, uniforme eisen die we in overleg met het veld en de leveranciers bepalen.

* VIPP’s staat voor versnellingsprogramma’s informatie-uitwisseling tussen patiënt en professional.

** Het Informatieberaad Zorg is een bestuurlijke samenwerking tussen deelnemers uit het zorgveld en het ministerie van VWS.

 

Opdrachtgever: ministerie van VWS Bekijk pdf Lees artikel
Share This