Selecteer een pagina

Redigeren

Vraag je af…

Voor wie schrijf je een tekst? Wat is je boodschap? Kun je jargon gebruiken, of misschien beter niet? De antwoorden op zulke vragen helpen je bij het schrijven van goede teksten.

Tips

1. Begin met vertellen waar je verhaal over gaat. Het tegenovergestelde van een mop, zeg maar. In een tekst maak je dus meteen, of vrij snel, duidelijk wat de lezer te wachten staat. Vervolgens geef je toelichting en details.

2. Gebruik actieve zinnen:
‘Hij leidt een project’ in plaats van ‘het project wordt door hem geleid’.

3. (die is er bij mij ingeramd toen ik als journalist werkte)
Hulpwerkwoorden, zoals zullen en gaan, zijn overbodig, dus laat ze weg!
‘Ik doe dat morgen’
en niet ‘Ik zal dat morgen doen’ of ‘Ik ga dat morgen doen’.

Of bel mij voor hulp! Dan zorg ik voor een lekker leesbare tekst.

Bonustip: op de woordenlijst van de Taalunie controleer je snel of je iets goed hebt gespeld. Daar kijk ik altijd even hoe je een woord als ‘geüpdatet’ ook alweer schrijft.